Conceptuele verbouwing voor Open Delft

E- en W-installateurs die bijdragen aan een conceptuele verbouwing… Kortgezegd is dat de kracht van Mega Elektra bij de realisatie van Open Delft.

Shirley de Rooij, van SURE Projectmakers in Hilversum zwaaide de scepter in dit project, waarbij het de uitdaging was om het concept ‘Open’ (bibliotheek, restaurant en centrum voor de kunsten onder één dak) overtuigend neer te zetten.

Het resultaat mag er zijn: Open Delft is een multifunctionele ruimte die uitnodigt om te relaxen, te lezen, je hobby uit te oefenen. Een third place bij uitstek, precies zoals de opdrachtgevers Dok Delft (de bibliotheek) en De Vak (centrum voor de kunsten) voor ogen hadden. Een pand zónder ‘shhht’-bordjes, maar met doos-in-doos constructies en slim interieurdesign zodat de drummer kan drummen, de lezer kan lezen en de kleuter mag klauteren. 

Taakstellende budgetten

Nexton bedrijven Mega Elektra en Spiering tekenden voor de levering van de elektrotechnische en de werktuigbouwkundige installaties. Bij de engineering hiervan zijn meerdere partijen betrokken: Mega Elektra voor de E-installatie, Technisch Adviesbureau Kaandorp uit Alkmaar en Spiering voor de W-installatie. En er hebben nóg wel 15 bedrijven gewerkt aan deze grootschalige interne verbouwing. “Typerend voor onze werkwijze en heel erg passend bij dit project,” verklaart Shirley de keuze voor deze aanpak. “Het betekent dat wij als bouwcoördinator heel veel bordjes draaiend moet houden. Maar dat werkt goed, omdat we uitvoerende partijen in een heel vroeg stadium erbij betrekken en zij zich conformeren aan de taakstellende budgetten die we samen opstellen.”

Toegankelijk, comfortabel en inspiratief

Een werkwijze die naadloos aansluit bij de Nexton-visie: advies en uitvoering slim gecombineerd, zonder opslag op opslag. Shirley: “Ik werk pragmatisch, problemen die we tegenkomen lossen we ter plekke op. Juist bij dit project heel belangrijk, waarbij het concept ‘Open’ vertaald is naar een gebouw dat door de gebruikers als toegankelijk, comfortabel en inspiratief wordt ervaren. Als het opgeleverde werk niet voldoende bijdroeg aan dit concept, konden we ter plaatse met de monteur overleggen om met een alternatief te komen. Dan zei ik bijvoorbeeld ‘hier wordt het toch te donker, hoe gaan we dat oplossen?’ Niet iedereen houdt daarvan, maar de monteurs van Mega Elektra en Spiering schakelden moeiteloos met ons mee.”

Voldoen aan wettelijke normeringen

Aangezien het een verbouwing van een bestaand pand betrof, werden de monteurs regelmatig voor flinke uitdagingen gesteld. Shirley: “Hoe leg je bijvoorbeeld een grootkeuken aan in een bibliotheek. Je moet aan alle wettelijke normeringen voldoen, inclusief vetafscheider terwijl de benodigde aansluitingen niet in de buurt voorhanden zijn. Geen probleem voor de mensen van Spiering. Die samenwerking tussen de verschillende bedrijven is essentieel. Daarom werk ik graag met Nexton. Als ik een voedingskabeltje naar een dakventilator moet hebben, weet ik zeker dat de mensen van Mega Elektra en Spiering dat collegiaal als één bedrijf oppakken.”

Flexibel bijsturen

Ondanks de pragmatische aanpak, of misschien juist wel dankzij, is het project binnen budget en planning opgeleverd. Shirley: “een pragmatische aanpak werkt prima in de uitvoering als je een goed plan, een goede basis hebt. Leidend voor ons was de conceptuele gedachte, óók in de rol van de werktuigbouwkundige en de elektrotechnische installatie. Als alle partijen dat voor ogen houden, kun je tijdens de uitvoering flexibel bijsturen.”

Gemotiveerd team

Die goede basis werd gecreëerd door een splitsing aan te brengen in het ontwerp. Deel één was gericht op het concept en de verschillende functies. Zodat alle bezoekers de rollen van het pand (boeken, relaxen, schrijven, dans, muziek, beeldende kunst, studeren, theater) goed begrijpen. Deel twee was erop gericht om al die verschillende functies tot één uitnodigend en technisch kloppend geheel te maken. Shirley: “Naast styling spelen de E- en de W-installaties een niet te onderschatten rol bij het scheppen van de juiste sfeer en comfort. Het is heel prettig werken met monteurs die dat snappen en samen met alle disciplines een gemotiveerd team vormen.”

Opdrachtgever: Dok Delft en De Vak Delft
Omvang: 5.400 m2
Werkzaamheden: elektrotechnische installatie inclusief LED verlichting en sfeerverlichting, werktuigbouwkundige installatie inclusief koelinstallatie voor grote ruimtes
Bouwcoördinator: SURE Projectmakers, Hilversum
Aanneemsom: € 5.000.000
Bouwtijd: 6 maanden
Oplevering: medio 2018