Schiphol G+H gebouw


SCHIPHOL G+H GEBOUW

Opdrachtgever: Strukton
Bouwtijd
: 6 maanden
Oplevering: maart 2015

Amsterdam Airport Schiphol gaat de securitylocaties bij de gates op de luchthaven verplaatsen om daarmee het reis- en verblijfcomfort voor reizigers en de efficiency te vergroten. Door securitycontroles niet meer bij de gates plaats te laten vinden, wordt het bovendien mogelijk om ook in de toekomst operationeel te kunnen blijven voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. Zo kan Schiphol op een vloeiende manier een groeiend aantal reizigers blijven bedienen.

Reizigers die vanaf Schiphol naar landen buiten het Schengengebied vertrekken, worden in de nieuwe situatie op een centrale plek gescreend en niet langer – zoals nu – vlak voor boarden, aan de gate. Transfer-passagiers die op Schiphol nog een security check moeten ondergaan worden in de nieuwe situatie via een aparte route naar een centrale securitylocatie geleid. Hierdoor verdwijnt de onnodige screening van transfer-passagiers die op de luchthaven van vertrek al afdoende zijn gescreend. Zij komen op Schiphol niet meer in aanraking met ongescreende reizigers en hoeven dus niet opnieuw en onnodig gecontroleerd te worden.

Mega Elektra verzorgt hierin voor de hoofdaannemer, Strukton, alle elektrotechnische installaties.