Nieuwbouw school De Zonnehof


NIEUWBOUW SCHOOL DE ZONNEHOF

Aanneemsom: € 400.000,-
Bouwtijd: 12 maanden
Oplevering: februari 2015
Omvang: nieuwbouw van 2 basisscholen gecombineerd in 1 gebouw, te weten de A.Bekema school (ASKO) en De Grote Beer (Stichting OOP); 1.500m2;
Werkzaamheden: elektra, verlichting, data/telefonie, brandmelding

De gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel heeft in februari 2012 het besluit genomen om de twee scholen Bekemaschool (ASKO) en de Grote Beer (ST. OOP) nieuw te bouwen inclusief Voor Vroegschoolse Educatie op de locatie het Zonnehofgebied. Dit besluit is gebaseerd op het adviesrapport Beheer- en Exploitatie en het aanvullend onderzoek, uitgevoerd door ABC Nova. Het programma wordt gerealiseerd onder één dak. In het interieur en exterieur zal in de architectuur de verscheidenheid van de twee scholen zichtbaar worden. Het ontwerp is een duurzaam gebouw dat voldoet aan Frisse School klasse A, dat deels gerealiseerd wordt middels een extra budget dat beschikbaar is gesteld door de gemeente Ouder Amstel. Het gebouw wordt voorzien van PV-cellen en een warmtepomp.

ABC Nova was verantwoordelijk voor het opstellen van een adviesrapport Beheer- en Exploitatie inclusief investeringsraming en exploitatiekosten. Daarnaast heeft ABC Nova in opdracht van de Gemeente Ouder Amstel een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de exploitatie van de brede school.

ABC Nova heeft het Plan van Aanpak opgesteld inclusief de algemene projectplanning, het Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen inclusief het optimaliseren Technisch Programma van Eisen. ABC Nova heeft de Europese selectieprocedures voor de selectie architect, installatieadviseur en aannemer opgezet en begeleid. ABC Nova heeft geadviseerd bij het (innovatief) aanbestedingstraject en het projectmanagement in de fasen VO, DO, bouwaanvraag, bestek en prijs- en contractvorming inclusief aanbesteding B/E/W/S- aannemer uitgevoerd. In het 1e kwartaal van 2015 wordt de school in gebruik genomen. Momenteel is ABC Nova verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering.