New Atrium, Amsterdam


New Atrium, Amsterdam

Opdrachtgever: Dura Vermeer De Nijs
Aanneemsom: € 2.500.000,- (incl. meerwerken)
Bouwtijd: 24 maanden
Bouworganisatie: BIM, Arup Installatie adviseur
Oplevering: december 2017

Omvang
Complete nieuwbouw The New Atrium (20.000 m2).

Werkzaamheden
Elektrotechnische installaties