Asielzoekerscentruk (AZC) Te Crailo


ASIEL ZOEKERS CENTRUM (AZC) TE CRAILO

Aanneemsom: € 850.000,-
Bouwtijd: 4 maanden
Oplevering: september 2007
 
Omvang:
Transformatie van voormalige kazerne naar woongebouwen voor 800 personen welke voldoen aan de eisen van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) op gebied van veiligheid.
Tevens zijn diverse kantoren en gespreksruimten ingericht, alsmede een school en kantine.
Werkzaamheden:
Elekrisch voedingssysteem, verlichting, NEN3140.